Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv

Dato/klokkeslæt

12/03/2019
19:00 - 21:00

Sted
Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassensvej 21, Grenaa


Underviser
Peter Teglberg Madsen,
professor i sansefysiologi

Pris
Gratis

Tilmelding
Ingen

Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet

…………………………………………………………………………..

Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med
nutidens grise og kameler. For mere end 30 mio. år
siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for
et liv i vand. De nulevende hvalarter har i ekstrem
grad tilpasset sig til et liv i en lang række forskellige
vandmiljøer – fra dybe oceaner til lave floder.

I mange år har forskere kun fået indsigt i hvalernes
liv ved at studere dem i den korte tid de befinder sig
ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler og
herudfra gætte sig til, hvordan de lever. Men ny
teknologi har i de sidste ti år givet forskerne enestående
muligheder for at studere hvalernes fysiologi og adfærd
langt til havs og mens hvalerne er neddykket.

I foredraget tager vi blandt andet med verdens
mindste hval, marsvinet, på jagt i danske farvande,
og vi prøver at forstå hvordan en kaskelothval holder
vejret i to timer, hvordan en grønlandshval undgår at
fryse ihjel og hvordan en blåhval tager 70 tons vand
ind i munden uden at rykke kæberne af led. Og så
dvæler vi ved hvordan hvalerne har tilpasset sig livet
i vand – en verden der er vidt forskellig fra den deres
forfædre på land vandrede rundt i.


Når man ser en gråhval, er det svært at forestille sig at
dens nærmeste nulevende slægtning kan findes i en
dansk grisestald. Selvom om hvaler er pattedyr som
grise og mennesker, så har 40 mio. års evolution bibragt
hvalerne en lang række ekstreme tilpasninger til et liv
i vand der gør at de kan leve og søge føde under vilkår
hvor mennesker hurtigt ville drukne eller fryse ihjel.
(Foto: Chris Johnson)

Nogle hvaler kan sulte i mere end et halvt år mens
de tærer på deres fedtreserver, men til gengæld
kan de på kort tid indtage enorme måltider.
Denne grønlandske pukkelhval kan på få sekunder
opsluge en fiskestime og mere end 30 ton vand i
en mundfuld. (Foto: Malene Simon)

Arrangeret i samarbejde med Grenaa Gymnasium og
Science and Technology, Aarhus Universitet

BEMÆRK ved tilmelding:
Udfyld venligst felterne: Navn, Telefon og E-mail, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis der sker ændringer i programmet.
Hvis du ikke har en email-adresse, skal du bruge denne: no@rep.ly

Norddjurs Folkeuniversitet
v/ Birgit Årsnes
Sommerlyst 55
8500 Grenaa
Tlf.: 8632 0885 / 23448014

info@norddjurs-folkeuni.dk

www.norddjurs-folkeuni.dk
Du er her: HomeArrangementNy teknik afslører hvalernes skjulte liv