Klimaændringer – den danske model

Dato/klokkeslæt

26/02/2019
19:00 - 21:00

Sted
Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassensvej 21, Grenaa


Underviser
Jens Hesselbjerg Christensen,
professor i klimafysik
Niels Bohr Instituttet

Pris
Gratis

Tilmelding
Ingen

Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet

……………………………………………………………………………….

Med Parisaftalen i hus i december 2015 blev en vigtig
milepæl i forhold til at undgå uoverskuelige klimaforandringer
i løbet af dette århundrede nået. Verdens ledere blev
enige om at klimaproblemet er det største fælles
problem vi som beboere af planeten Jorden må og skal
finde en løsning på. Undervejs har FNs klimapanel
udgivet den ene klimarapport efter den anden som
i større og større detalje har udredt hvad vi ved om
de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser
og hvad fremtiden vil byde på. Rapporterne udgør således
selve grundlaget for Parisaftalen og processen som
førte til dens vedtagelse.

Selv om det hedder ‘den globale opvarmning’, rammer
den i høj grad lokalt med klimaændringer som alle
nationer i verden oplever på en unik måde. FNs seneste klimarapport besvarer spørgsmål som: hvad er effekterne
af den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi dem?
Hvordan tilpasser vi os?

Aftenens foredragsholder, Jens Hesselbjerg Christensen,
har været hovedforfatter på flere af FN-rapporternes
kapitler om regionale klimaændringer og har en rolle
at spille også i den kommende hovedrapport som
udkommer i 2021/22.
Her i Danmark er vi heldigt stillet: vi er ikke specielt
sårbare, og vi har både viden og penge så vi kan
tilpasse os. Vi har dog fortsat akut behov for at få sat
tal på hvor meget havet stiger, hvor kraftige skybrud
vi skal dimensionere kloakkerne til og hvor lange
tørkeperioder og hvor varme hedebølger fremtidens
somre byder på. Kun med den viden kan vi designe et
Danmark der kan stå imod – og måske endda udnytte –
de klimaændringer som uundgåeligt vil finde sted
selvom Parismålene skulle blive indfriet. Og det kan gå
helt galt hvis det vilde vejr rammer os uforberedt.
Men samtidig må man spørge: ”Hvilken ekstra viden
der skal til før vi tager klimaforandringerne og deres
effekter alvorligt nok til at vi faktisk laver noget om?”

Foredraget stiller skarpt på danske forhold og dansk
sårbarhed i forhold til de forandringer vi allerede oplever.
Undervejs bliver vigtige atmosfæreprocesser og
mekanismer forklaret så alle kan være med.

Efter foredraget går du hjem med både en bedre forståelse
af klimaet som system, hvilke usikkerheder forskerne
kæmper med og en idé om hvorvidt vi efterlader vores efterkommere en oase med vindyrkning, varme somre og
masser af turister eller en nødstedt nation omgivet af et
stormfuldt og stadigt stigende hav – og hvad der skal til
for at vi ender i den første situation og ikke i den anden.


Arrangeret i samarbejde med Grenaa Gymnasium og
Science and Technology, Aarhus Universitet

BEMÆRK ved tilmelding:
Udfyld venligst felterne: Navn, Telefon og E-mail, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis der sker ændringer i programmet.
Hvis du ikke har en email-adresse, skal du bruge denne: no@rep.ly

Norddjurs Folkeuniversitet
v/ Birgit Årsnes
Sommerlyst 55
8500 Grenaa
Tlf.: 8632 0885 / 23448014

info@norddjurs-folkeuni.dk

www.norddjurs-folkeuni.dk
Du er her: HomeArrangementKlimaændringer – den danske model