Einsteins relativitetsteori

Dato/klokkeslæt

04/02/2020
19:00 - 21:00

Sted
Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassensvej 21, Grenaa


Underviser
Ulrik Uggerhøj,
professor i relativistisk fysik, Aarhus Universitet

Pris
Gratis

Tilmelding
Ingen

…………………………………………………………………………….
Einstein lagde med sin relativitetsteori fundamentet
for meget af den moderne fysik. Hør om at tid, længde
og samtidighed ikke er absolutte begreber og om de
tilsyneladende paradokser som relativitetsteorien
behandler – fx det såkaldte tvillingeparadoks.

Einstein publicerede den 30. juni 1905 sin ’specielle
relativitetsteori’ og præsenterede dermed en teori
der siden er blevet undersøgt i stor detalje – såvel
teoretisk som gennem eksperimenter. På trods af
mange fysikeres omhu med at teste teorien, er det
endnu ikke lykkedes at finde fejl eller mangler i den.

I foredraget vil du, ved hjælp af simple animationer,
få indsigt i nogle af den specielle relativitetsteoris
mest overraskende konklusioner: at tid, længde og
samtidighed ikke er absolutte begreber, men afhænger
af bevægelsen af den person der beskriver de fysiske
størrelser. Du får også forklaret Einsteins berømte
ligning, E = mc2.

Du vil også få præsenteret en række af teoriens
tilsyneladende paradokser – som fx det såkaldte
tvillingeparadoks og stangspringerparadokset –
sammen med deres løsninger. Tvillingeparadokset
betyder fx at den danske astronaut Andreas Mogensen
nu har forlænget sit liv med et kvart millisekund.
Sådanne ”paradokser” er dermed eksempler på
udfordringer til teorien der har vist sig at have
den modsatte effekt som en klar understøtning
af den.
Du vil blive introduceret til hvordan det såkaldte
ækvivalensprincip kan føre os til indsigt i Einsteins
’generelle relativitetsteori’ der viser os at lysets
bane gennem rummet er krum og at tyngdekraften
påvirker lysets farve.

Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet i samarbejde med
Grenaa Gymnasium og Science and Technology, Aarhus Universitet

Albert Einstein havde en omfattende og banebrydende
videnskabelig produktion og betragtes som én af det
tyvende århundredes vigtigste videnskabsmænd
eftersom hans teorier og videnskabelige arbejde i
høj grad ligger til grund for vores nuværende forståelse
af universet.
Her ses han under en forelæsning i Wien i 1921.
(Foto: Ferdinand Schmutzer/Wikimedia)

BEMÆRK ved tilmelding:
Udfyld venligst felterne: Navn, Telefon og E-mail, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis der sker ændringer i programmet.
Hvis du ikke har en email-adresse, skal du bruge denne: no@rep.ly

Norddjurs Folkeuniversitet
v/ Birgit Årsnes
Sommerlyst 55
8500 Grenaa
Tlf.: 8632 0885 / 23448014

info@norddjurs-folkeuni.dk

www.norddjurs-folkeuni.dk
Du er her: HomeArrangementEinsteins relativitetsteori